Przygotowanie do Egzaminów Językowych

 Jest to idealne i bardzo praktyczne rozwiązanie dla osób, które opanowały materiał językowy na poziomie wybranego egzaminu i chcą wnikliwie poznać typy zadań i strategie egzaminacyjne. Poniższe egzaminy są uznawane na całym świecie, m.in. przez: szkoły, uczelnie, pracodawców z sektorów prywatnych i publicznych oraz instytucje państwowe. 

FCE – minimalny poziom wymagany do przystąpienia do kursu – średnio zaawansowany

IELTIS -minimalny poziom wymagany do przystąpienia do kursu – średnio zaawansowany

CAE -minimalny poziom wymagany do przystąpienia do kursu –wyższy średnio zaawansowany

CPE -minimalny poziom wymagany do przystąpienia do kursu – zaawansowany